DEPARTAMENT DE SOCIALS
400px-Quarto_Stato.jpg

3r ESO: FILE ENGLISH PROJECT SOCIALS

( YOU WILL FIND ACTIVITIES EVERY DAY , YOU HAVE TO GET INFORMATION FROM INTERNET)
ACTIVITY 1 & 2 DEMOCRACY
dEMOCRACY_2.jpg

Activitats Empresarials:

Tipus d'empreses. Activitat 7

Documentació mercantil. Activitat 8

4art ESO:

8 de març "Dia Internacional de les dones" Si voleu més informació Manifest 8 de març

Tema 2 : Podeu mirar el video:Revolució francesa

Tema 3: Revolució industrial

1r Batxillerat:

Tema 9: Podeu veure aquest video sobre el feixisme:L'ascens del feixisme

També podeu veure un fragment de: **EL Gran Dictador** i El crac del 1929
Tema 15: