external image participacion.jpg
Podem trobar materials tant per a Primària com per a Secundària per treballar l’expressió i la comprensió oral, la lectura i l’escriptura.
WEBS.do


ÀREES:
CASTELLÀ: podeu trobar material de vocabulari per a començar a l'adreça següent:
nivell bàsic castellà
aquí teniu un dossier amb exercicis que es poden anar fetn a l'aula o a casa, també de nivell bàsic:
manual de español para inmigrantes

MATEMÀTIQUES:
dos quaderns bàsics de vocabulari relacionat amb les matemàtiques, el primer més breu i el segon més extens:
http://acollidagarraf.wikispaces.com/file/view/VocabulariCompletBasic.pdf
http://acollidagarraf.wikispaces.com/file/view/VocabulariComplet.pdf
adreça on trobareu vocabulari matemàtic en diverses llengües traduït al castellà i l'anglès, a més d'un glossari on-line per al català i més activitats de vocabulari en català:
matemàtiques d'acollida

CIÈNCIES SOCIALS:
materials de tot tipus per a alumnes nouvinguts amb diferents llengües de procedència:
socials d'acollida
per a Primer Cicle d'ESO:
geografia

CIÈNCIES NATURALS:
materials de tot tipus per a alumnes nouvinguts:
naturals acollida